Koduõendus

Vajadus koduõendus teenuse järele võib tekkida ootamatult: traumajärgselt, ägeda haigestumise tõttu või ka pikaajalise haiguse tagajärjel. Osadel juhtudel ka sünnituse järgselt sünnitusmajast koju saades. Sellised olukorrad toovad endaga kaasa  ettearvamatuid  probleeme ja muutusi elukorralduses.

Haigusest paranemine ja taastumine, samuti haige pereliikme abistamine on energiat ja oskusi nõudev ning tihti ei jätku sellises olukorras tegutsemiseks teadmisi, võimalusi ja oskusi.

Kõige parem on, kui haige saab viibida endale tavapärases keskkonnas – kodus. Haigele ei ole mugav, kui ta peab veetma päevi haiglas, samuti on haiget kurnav transportimine ühest tervishoiuasutusest teise. Selleks osutavad meie koduõed patsiendi kodus patsiendile vajalikku ravi, et paranemine oleks võimalikult kiire ja tulemuslik.

Koostöös patsiendi pere- või eriarstiga saab vajalikud protseduurid või konsultatsioonid teostada haige enda kodus. Teenuse saamiseks on vajalik pere- või eriarsti saatekiri.

Hetkel pakume koduõendust Tallinnas ja Harjumaal. Teenus on patsiendile tasuline sest me ei ole Haigekassa lepingupartner.